Badania geotechniczne gruntu – co to jest

Badania geotechniczne gruntu - co to jest

Kiedy zastanawiamy się na przykład nad zakupieniem działki budowlanej i wybudowaniem domku jednorodzinnego, zawsze prędzej czy później natrafimy na informacje o tym, że musimy na działce wykonać badanie geotechniczne gruntu. Mało kto z nas wie, czym jest takie badanie, a jeszcze mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, że oprócz faktu, że badanie geotechniczne przydaje się w budownictwie, to ma jeszcze szerszy wpływ na nasze życie. Zaraz opowiemy sobie zarówno o badaniach geotechnicznych, jak i o badaniach złożowych.

Badanie geotechniczne gruntu pod zabudowę

Badanie geotechniczne gruntu oraz badania hydrogeologiczne, są wymagane obecnie zawsze wtedy, kiedy budujemy konstrukcję, na którą musimy uzyskać zgodę na budowę. Jest to dość istotna sprawa, ponieważ mała architektura, czyli taka, o powierzchni maksymalnej trzydziestu pięciu metrów kwadratowych na każe sto metrów kwadratowych powierzchni działki, jest z tego obowiązku zwolniona. Powiedzieliśmy sobie również, że “obecnie”, a chodzi tutaj o to, że jeszcze kilka lat temu, w przypadku zabudowy jednorodzinnej badania takie zlecano tylko w wyjątkowych przypadkach. Przejdźmy jednak do rzeczy.

Badanie geotechniczne gruntu ma za zadanie ustalić, czy dany projekt budowlany, może zostać zbudowany na danej działce. Inaczej mówiąc, ustalamy jakie panują warunki hydrogeologiczne na działce, a dwa parametry główne, jakie opisują te warunki to nośność podłoża oraz wysokość (poziom) wód gruntowych. Badanie takie wykonują firmy (duże i małe oraz jednoosobowe), ale musi je wykonać osoba wykwalifikowana, czyli geotechnik lub geolog z uprawnianiami budowlanymi. Może być to na przykład geolog górniczy http://geomain.pl/#czym-sie-zajmujemy, ale musi mieć on również wiedzę z zakresu tego, jak geologia podłoża wpływa na różnego rodzaju konstrukcje.

Badanie geotechniczne dla inwestorów jest tak naprawdę czymś dobrym. Do niedawna mało kto miał świadomość, że takie badanie trzeba przeprowadzić i działki budowlane kupowane były na zasadzie takiej, że jak miała dobre położenie to była “ok.”. Mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że równie wiele, albo więcej zależy również od tego, co znajduje się pod powierzchnią działki. W skrajnych przypadkach działka może nie nadawać się w zasadzie całkowicie pod zabudowę. Badanie geotechniczne przeprowadzane na dużo większą skalę, mają jednak jeszcze większy wpływ na nasze życie. Poszukiwanie złóż surowców mineralnych oraz geologia kopalin http://geomain.pl/plan-ruchu-zakladu-gorniczego/, pozwalają nam na przykład poszukiwać złóż ropy naftowej, czyli surowca, który jest obecnie jednym z najbardziej istotnych do tego, aby nasza cywilizacja mogła się rozwijać. Z ropą są oczywiście również problemy (zmieniający się klimat), ale w tym przypadku omawiamy tylko kwestię jej poszukiwania.

W jaki sposób poszukuje się nowych złóż ropy naftowej?

Przede wszystkim, kiedy szukamy nowych złóż niezależnie od tego, czy będą to złoża ropy naftowej, czy innych pierwiastków, musimy w pierwszej kolejności zaczerpnąć wiedzy z takiej dziedziny nauki jak geologia, a w szczególności z jej odnogi, czyli geologii złożowej http://geomain.pl/decyzja-srodowiskowa. Geologia złożowa, zwana również geologią górniczą jest podstawą do poszukiwania nowych złóż surowców naturalnych. Geologia daje nam przede wszystkim odpowiedzi na to, jakie warunki panowały na ziemi miliony lat temu, w różnych częściach świata, a jeśli wiemy, jakie występowały tam warunki, między innymi jakie rosły tam rośliny, jakie były temperatury oraz jakie były późniejsze losy tych terenów, to możemy wywnioskować z dość dużą dozą pewności, że odpowiednie minerały i surowce, będą się z dużym prawdopodobieństwem właśnie w tych miejscach znajdować. Tak naprawdę tak się właśnie dzieje obecnie. Geologowie złożowi mają bardzo dużą trafność w ocenie tego, gdzie dane surowce mogą się znajdować i jest to niezwykle istotne, ponieważ sam etap poszukiwania nowego złoża jest bardzo kosztowny i może decydować o tym, czy eksploatacja będzie opłacalna. Może to czasem decydować o tym, czy dana firma wydobywcza przetrwa. W branży górniczej (niezwiązanej z węglem kamiennym) bardzo rzadko firmy upadają, a jeśli tak się zdarza, to dlatego, że zainwestowano w złe tereny pod wydobycie.

Czy tylko i wyłącznie geologia złożowa ma wpływ, na poszukiwanie nowych złóż surowców naturalnych?

Geologia złożowa czerpie z kilkusetletniej historii tej nauki, dlatego może bardzo trafnie typować miejsca, gdzie dane złoża mogą się znajdować. Nie jest to oczywiście wszystko. Wytypowanie potencjalnego miejsca jest ważnym czynnikiem, ale nie jedynym. Drugą sprawą jest potwierdzenie tych przewidywań. Trzeba przybyć na miejsce, które wytypowali geologowie złożowi. Musi się wybrać ekipa, która dokona pomiarów i pobierze próbki na podstawie których będzie można ocenić, czy minerał w danym miejscu się znajduje. Niekoniecznie musimy od razu bawić się na przykład w wykonywanie drogich odwiertów. W wielu przypadkach możemy posłużyć się metodami na przykład ultradźwiękowymi lub spektroskopiom widma do tego, aby ocenić czy dany minerał faktycznie w danym miejscu się znajduje. Współczesna technika daje nam bardzo dużo możliwości.