Zatrudnianie pracowników ze Wschodu – co warto o tym wiedzieć?

Wiele polskich firm boryka się z brakiem odpowiedniej liczby rąk do pracy. Dla wielu przedsiębiorców rozwiązaniem tego problemu może być zatrudnienie cudzoziemców zza wschodniej granicy. Znaczna część cudzoziemców zatrudnionych na terenie naszego kraju obejmuje pracowników z Ukrainy. Do niedawna głównym sektorem ich zatrudnienia było rolnictwo, jednak w ostatnich czasach można zaobserwować, że coraz więcej osób ze Wschodu pracuje w firmach przemysłowych, usługowych oraz budowlanych.

Na terenie Polski istnieje kilka form legalnego zatrudnienia pracownika z Ukrainy oraz innych krajów leżących za wschodnią granicą. Warto jednak dowiedzieć się więcej na temat zarobków takich pracowników oraz wymogów formalnych, jakie należy spełnić, aby uniknąć problemów z prawem.

Zarobki pracowników ze Wschodu

Co prawda można obserwować spory napływ pracowników z Ukrainy i innych krajów do Polski, jednak tylko mała ich część planuje pozostanie w naszym kraju na stałe. O wiele bardziej preferują oni krótszy pobyt w Polsce wyłącznie w celach zarobkowych https://apsprofit.pl/jobtype/praca-tymczasowa/. Pomimo tego co druga duża firma zatrudnia takich pracowników. Oprócz tego coraz częściej po pomoc ze Wschodu sięgają firmy średnie i małe. Warto zaznaczyć, że pracownicy ze Wschodu wcale nie są tanią siłą roboczą. Zarobki większości w nich mieszczą się zwykle w granicach 2500-3000 zł netto. Oprócz tego oferowane są im dodatkowe korzyści, takie jak dofinansowanie do wyżywienia, transportu do miejsca pracy oraz zakwaterowania.

Dodatkowe wydatki na pracowników zza wschodniej granicy

W związku z rosnącą liczbą pracowników ze Wschodu, można zaobserwować w naszym kraju zwiększającą się liczbę ofert obejmujących kwatery dla takich osób. Ich cena zależy od standardu, jednak nawet w dużych miastach ich ceny nie są wysokie i zaczynają się od około 15 zł za dobę. Spora część pracodawców bierze na siebie te koszty i płaci swoim pracownikom zakwaterowanie. Warto zaznaczyć, że takie koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu do pracy ponoszone przez pracodawcę, mogą zostać przez niego uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu. Kolejnym wydatkiem związanym z pracownikami ze Wschodu, który można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, jest kurs języka polskiego. Korzystne jest nie tylko to, że pracodawca może “wrzucić taki kurs w koszty”, ale również to, że komunikacja z pracownikiem zostanie ułatwiona. Warto pomyśleć o takich kursach szczególnie w przypadku pracowników, którzy na swoim stanowisku będą mieć styczność z klientami. Kursy grupowe kosztują około 1000 zł za semestr, a lekcje indywidualne około 50 zł za godzinę. Wiele szkół językowych posiada interesujące promocje oraz oferty specjalne dla klientów firmowych.

Zatrudnienie osoby ze Wschodu – dostępne możliwości

Jednym z podstawowych dokumentów, jakie muszą znajdować się w posiadaniu osób ze Wschodu zainteresowanych pracą w Polsce jest zezwolenie na pracę. Polskie prawo przewiduje jednak pewne ułatwienia, z których pracownicy ze Wschodu chętnie korzystają. Od czerwca 2017 roku osoby będące obywatelami Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii nie muszą posiadać wizy, która uprawnia ich do wykonywania pracy na terenie naszego kraju. W przypadku pobytu bezwizowego, może on trwać 90 dni w ciągu każdych 180 dni. W takim przypadku wystarczy, że pracodawca złoży oświadczenie, w którym informuje, że powierza wykonywanie danej pracy osobie z zagranicy. Oświadczenie takie powinno zawierać dane cudzoziemca, informacje na temat jego zarobków czy też rodzaju zawartej umowy. Składa się je w Powiatowym Urzędzie Pracy i wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 30 zł. Druga opcja jest możliwa od stycznia 2018 roku i obejmuje ona zezwolenie na pracę sezonową. Wniosek pracodawca musi złożyć w urzędzie pracy i dokonać opłaty w wysokości 30 zł. Zezwolenie takie jest wydawane na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku i dotyczy ono pracy w branży turystycznej, ogrodniczej czy też rolniczej. Również w tym przypadku należy podać dane cudzoziemca, jego planowane zarobki, informacje na temat zawieranej umowy, itp.

Zezwolenie na pracę

Jeśli pracodawca chce dalej współpracować z osobą zatrudnioną na podstawie oświadczenia to przed upływem 90 dni, warto sprawdzić czy pracownik otrzymał wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, które umożliwia wykonywanie pracy https://apsprofit.pl/dla-pracownikow/. Pracodawca lub pracownik może wystąpić też do wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę. Istotnym udogodnieniem jest fakt, że procedura jest uproszczona i nie obejmuje testu rynku pracy. Dodatkowo warto wspomnieć, że w czasie oczekiwania na podjęcie decyzji, pracownik może normalnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe dla danego pracodawcy.

Zatrudnianie pracowników ze Wschodu – czy warto?

Wielu polskich przedsiębiorców uważa, że warto zatrudniać pracowników ze Wschodu. Są oni zwykle zaangażowani, pracowici i często są gotowi do przepracowania czasu dłuższego niż 40 godzin tygodniowo. Atutem pracowników zza wschodniej granicy jest dość łatwa komunikacja, pomimo różnic językowych oraz małe różnice kulturowe. To dlatego wielu pracodawców chce zatrudniać takie osoby przez okres dłuższy niż 6-9 miesięcy.

Related Post