Pozyskiwanie funduszy poprzez zastaw przedmiotów

Pozyskiwanie funduszy poprzez zastaw przedmiotów

Potrzeba uzyskania szybkiej gotówki nie znika, a przy tym nie każdy chce albo i może korzystać z usług banków, parabankowych firm pożyczkowych, czy nawet z pożyczek prywatnych. Często jedyną opcją uzyskania szybkiej pożyczki jest lombard, ale oczywiście pod warunkiem, że posiada się jakiś wartościowy przedmiot. 

Na jakich zasadach działa lombard?

Historia lombardu wywodzi się ze średniowiecznej europy Zachodniej, gdzie tak nazywano bankiera udzielającego pożyczek. Obecnie są to firmy usługowe, które działalność rozpoczęły w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Pomimo jednak dostępności pożyczek przez internet lombardy nie zanikają, a wręcz przeciwnie. Na początku boomu lombardy powstawały zazwyczaj na obrzeżach wielkich miast i w mniejszych miejscowościach, obecnie lombardy Warszawa posiada i każde inne większe miasto, a zasada ich działania jest wszędzie podobna. Podstawową działalnością lombardów jest udzielanie pożyczek pod zastaw przedmiotów posiadających jakąkolwiek wartość. Zastaw, czyli wycenę przedmiotu i udzielenie pożyczki w zamian za jego pozostawienie na umówiony okres, po którego upłynięciu pożyczkobiorca jest zobowiązany ów przedmiot wykupić. Wykup następuje za kwotę pożyczoną plus odsetki, czyli zarobek lombardu. Jeżeli przedmiot nie zostanie wykupiony przechodzi na własność lombardu i może zostać sprzedany. W niektórych większych lombardach nie jest to jednak jedyna usługa, ponieważ niektóre z nich prowadzą rzeczywisty skup przedmiotów. Nie chodzi przy tym o skup najbardziej wartościowych rzeczy, jak biżuteria i ogólnie kruszce, ale również o skup rowerów albo skup telefonów komórkowych.

Czytaj więcej:

Co jest zastawiane w lombardach?

Można na takie pytanie odpowiedzieć, że różności i nie będzie w tym przesady, chociaż z kolei powiedzenie, że praktycznie wszystko byłoby nieprawdą. Zastawiane albo skupowane przedmioty muszą posiadać wartość zbywalną, czyli taką, która umożliwi lombardowi odzyskanie zainwestowanych funduszy w udzielenie pożyczki na wypadek nie wykupienia przedmiotu przez pożyczkobiorcę. Liczenie na to, że w lombardzie zastawimy więc np. stary laptop za godziwą pożyczkę nie wchodzi w grę. W razie pozostawienia przedmiotu lombard musi go wystawić na sprzedaż, często na internetowej aukcji i jego właściciele zawsze będą starali się tak wyceniać zastaw, aby w razie konieczności jego sprzedaży dobrze na tym zarobić. W lombardach najczęściej zastawiane są: pamiątki rodzinne, laptopy, komputery, telefony komórkowe, sprzęt RTV i AGD, sprzęt sportowy, antyki i sztuka, zegarki i biżuteria oraz złoto i srebro w każdej postaci. Dużo rzadziej, ale zdarzają się również zastawiane samochody, ale trzeba wiedzieć, że w wypadku przedmiotów o dużej wartości lombard może zażądać przedstawienia praw własności, aby sprawdzić, czy nie został on skradziony.

Kto może skorzystać z usług lombardu?

Do uzyskania pożyczki lombardowej, wystarczy przedstawić dowód osobisty zaświadczający, że jest się osobą pełnoletnią. Tylko przy przedmiotach o dużej wartości mogą zaistnieć wymogi dodatkowe. Jest to więc opcja dostępna dla wszystkich dorosłych ludzi, także tych, którzy nie mają żadnych zdolności kredytowych.

Pożyczka lombardowa

Pożyczka lombardowa, czyli kredyt lombardowy jest udzielany wyłącznie pod zastaw przedmiotu , chociaż w niektórych lombardach można przedmiot zastawić, a po podpisaniu umowy zabrać go ze sobą i używać (np. telefon komórkowy). Udzielana jest najczęściej na okres od 1 do 30 dni, ale istnieją wyjątki i zdarzają się podpisywane umowy na okresy wielomiesięczne.

Koszty kredytu lombardowego

Pierwotny koszt to prowizja, ustalana przez każdy lombard, ale jest to niski koszt rzędu 10 zł. Wycena jest bezpłatna, ale od niej zależy wysokość pożyczki. Przykładowo za rower wart 1500 zł nie otrzymamy pożyczki wyższej od ok 800-900 zł, rzadziej 1000 zł. Różnica to wkalkulowany w ryzyko koszt pożyczki, dzięki któremu lombardy zarabiają, gdy ich klienci nie spłacają zadłużenia. Oprocentowanie pożyczki może się różnić w zależności od lombardu, ale nigdzie nie może być wyższy od 10%.

Umowa

Umowa bezwzględnie podpisana przez obie strony jest dokumentem wiążącym i muszą widnieć na nim wszystkie dane dotyczące kredytu:

  • dane osobowe pożyczkobiorcy;
  • forma zastawu i opis przedmiotu;
  • kwota pożyczki oraz wartość zastawu;
  • termin i forma spłaty pożyczki;
  • opłaty związane z udzielaniem pożyczki.

Wady i zalety pożyczek lombardowych

Kredyt lombardowy niewątpliwie jest dla wielu ludzi rozwiązaniem doraźnego problemu, a dla niektórych sposobem na pozbycie się niepotrzebnego przedmiotu. Czy jest on jednak korzystny? W wypadku traktowania przez klienta zostawianego w lombardzie przedmiotu jako rzeczywisty zastaw, a nie sprzedaż po zaniżonej cenie, rozwiązanie to ma wady i zalety. Przede wszystkim jest to kredyt drogi, po drugie niska wycena przedmiotów oznacza niską pożyczkę, po trzecie okres spłaty jest bardzo krótki. Ponadto zastawianie wartościowych, często również sentymentalnie ważnych przedmiotów niesie za sobą ryzyko ich utraty. Czy są jednak jakieś zalety? Gotówka od ręki bez sprawdzania zdolności kredytowej i tworzenia dla niej nowej historii.

Related Post