Jakie uprawnienia ma ochroniarz w sklepie?

Jakie uprawnienia ma ochroniarz w sklepie?

W ostatnich latach coraz więcej osób zastanawia się nad tym, jakie właściwie uprawnienia mają ochroniarze pracujący w sklepach czy innych obiektach użyteczności publicznej. Niejednokrotnie słyszymy o tym, że przedstawiciele tego zawodu znacząco przekroczyli swoje uprawnienia, np. poprzez pobicie klientów bądź inne niestosowne zachowania. W poniższym artykule prezentujemy szereg najważniejszych informacji na temat tego, jakie uprawnienia ma ochroniarz w sklepie. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Uprawnienia ochroniarzy w Polsce – informacje podstawowe

Każda firma ochroniarska czy agencja ochrony zatrudniająca nowych pracowników zobowiązana jest do tego, aby poinformować ich, jakie są ich uprawnienia oraz obowiązki. Dokładne wytyczne na temat tego, jak powinien wyglądać dozór mienia świadczony przez ochroniarzy, znajdziemy w ustawie o ochronie osób i mienia. Zgodnie z tym aktem prawnym, ochroniarze mają prawo do:

  • sprawdzania tożsamości osób, co do których zachodzi podejrzenie, iż coś ukradły bądź dokonały innego czynu zabronionego z punktu widzenia polskich przepisów prawnych,
  • ujmowania osób, które w oczywisty sposób stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych ludzi a także mienia. Po ujęciu przez ochroniarza takie osoby muszą natychmiast być przekazywane policji;
  • używania zakładanych na ręce kajdanków oraz innych sprzętów takich jak ręczny miotacz gazu czy pałka służbowa,
  • używania wyspecjalizowanych urządzeń wyposażonych w prąd elektryczny, które służą do obezwładniania napastników,
  • używania siły fizycznej, jednak tylko w celach obronnych bądź do obezwładnienia lub transportu danej osoby,
  • wyłącznie w uzasadnionych przypadkach: używania broni palnej.

Ochroniarz zatrudniany przez agencję ochrony mienia musi posiadać także legitymację wraz z widocznym imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem. Legitymacja musi zostać okazana zawsze na żądanie danej osoby. Chodzi tu również o te osoby, wobec których realizowana jest w danym momencie interwencja. Agencja ochrony osób i mienia jest również zobowiązana do prowadzenia specjalnej ewidencji wszystkich sytuacji, w których ochroniarz użył środków przymusu bezpośredniego bądź broni palnej. Bez tego ochrona osobista vip będzie niezgodna z przepisami prawa, co może spowodować, że dana agencja będzie musiała liczyć się z bardzo negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

Zobacz więcej:

Co warto wiedzieć o uprawnieniach ochroniarzy w sklepie?

Warto wiedzieć o tym, że prawo do podejmowania określonych działań przez danego ochroniarza zależy w szczególności od specyfiki konkretnej sytuacji. Na przykład, gdy ochroniarz zauważy, że po sklepie porusza się osoba nietrzeźwa, która niszczy lady sklepowe oraz poszczególne produkty, wówczas jego obowiązkiem jest w pierwszej kolejności przekazanie tej osobie, że powinna jak najszybciej opuścić teren sklepu bądź ewentualnie zawiadomić odpowiednie służby. Dopiero, gdy nietrzeźwa osoba w ogóle nie reaguje na komunikaty, ochroniarz ma prawo do podjęcia stosownej interwencji.

Kradzież towaru

Gdy dojdzie do kradzieży towaru, ochroniarz może zatrzymać daną osobę aż do momentu przyjazdu policji. Jeżeli okaże się, że klient będzie chciał uciec bądź będzie stwarzał zagrożenie dla osób postronnych, pracownik ochrony może wtedy podjąć decyzję o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego przewidzianych w ustawie o ochronie osób i mienia, które omówiliśmy powyżej.

Należy pamiętać o tym, że ochroniarze nie powinni ingerować w dobra osobiste klientów podejrzanych o kradzież. Dodatkowo, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem ochroniarz nie może przeszukiwać osoby podejrzanej o kradzież. Prawo do rewizji mają wyłącznie odpowiednie służby, a mianowicie policjanci. Oczywiście, zatrzymana przez ochroniarza osoba może to uczynić z własnej nieprzymuszonej woli. Jeżeli jest niewinna, okazanie zawartości plecaka czy torby przyczyni się do tego, że szybciej będzie mogła opuścić teren danego sklepu. Jeżeli zatrzymana przez ochroniarza osoba nie chce uciekać, ochroniarz nie ma wtedy prawa, aby ją fizycznie przetrzymywać czy obezwładniać.

Jak wygląda przeszukanie osoby podejrzanej o kradzież?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, jedynymi osobami, które są uprawnione do przeprowadzania przeszukania u osób podejrzanych o kradzież, są policjanci. Przeszukanie musi być przeprowadzane przez policjanta tej samej płci co osoba podejrzewana. Dodatkowo, przeszukanie nie może odbywać się w obecności pracowników ochrony. Obowiązkiem policjantów jest także przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej takiego zdarzenia.

Do zadań policjantów wezwanych na taką interwencję należy przede wszystkim wysłuchanie wszystkich uczestników zdarzenia, wylegitymowanie podejrzanej osoby, przeszukanie podejrzanej osoby, przygotowanie notatki służbowej z całego zajścia oraz wystawiają mandat karny, gdy dojdzie do kradzieży bądź zniszczenia mienia. Mandat może mieć kwotę maksymalną 250 złotych. Jeżeli okazuje się, że osoba zatrzymana nie chce przyjąć wystawionego mandatu, wtedy sprawa jest kierowana do odpowiedniego sądu.

Related Post